Påmelding Øverland Andelslandbruk 2019

  • Andelene er personlige
  • En andel kan ikke eies av flere mennesker
  • Alle som høster og deltar i felles aktiviteter på jordet skal ha egen andel
  • De over 17 år som ikke var med i fjor skal betale andelspris (engangssum) i tillegg til kontingent
  • Alle med andel forplikter seg til 6 timers dugnad som blant annet kan gjennomføres på Grønne Fingre dager, i arbeidsgruper eller ved selvluking.
    • For gartnere ville det vært en fordel om 3 av 6 timene ble brukt mellom 1. mai og 1. juli og de siste 3 mellom 1. juli og 1. november