Interessert i andel?

Påmelding til sesong 2021 på Øverland andelslandbruk SA blir åpnet for de som var med i fjor i første omgang medio mars, etter at årsmøtet er blitt holdt. Deretter vil de som står på ventelisten bli kontaktet etter påsken, medio april.
Om du er interessert i kortreist og økologisk grønnsaker som du selv kan høste, er du hjertelig velkommen til oss på Øverland andelslandbruk SA.
Sett deg gjerne på ventelisten nederst på siden.

På Øverland andelslandbruk er det lagt opp til at andelshaverne er en aktiv del av dyrkningsprosessen og selve produksjonen. Ved å delta på Grønne fingre, i arbeidsgrupper eller ved å være aktiv på jordet i egen regi, er man med på å skape et fellesskap og gjøre sin del av ”jobben” slik at ikke alt hviler på bonden. Selvhøsting er en del av arbeidet, men det kreves også at du deltar utover dette. Du forplikter deg til 6 timer med innsats for fellesskapet i løpet av sesongen.

Hva er fordelen med å være andelshaver på Øverland?

 • Vidunderlig ferske råvarer pga selvhøsting
 • Maten er ureist
 • Du har full innsikt i hvordan maten dyrkes og hva den inneholder
 • Alt som produseres er fritt for sprøytemidler og tilsetningsstoffer
 • Gården er barnevennlig og det er flott for barn å vite hvor maten kommer fra
 • Fellesskap og samhold
 • Andelshaverne på Øverland deler kunnskap og informasjon om mat, helse, landbruk etc.
 • Det er mye å hente hos de andre andelshaverne og ved å slå av en prat, si hei eller spørre om det man lurer på, er man med på å skape et aktivt og givende miljø
 • En forståelse for sesongene
 • Muligheten til å dyrke ting man ikke ellers så lett får tak i, ettersom man som andelshaver er med på å påvirke hva som dyrkes på gården og kan prøve ut nye sorter
 • Gleden ved å jobbe i jorden og fordelen ved å bruke kroppen
 • Forskning viser at det å grave i jorden faktisk trigger lykkehormoner, så man blir lykkeligere av å være aktiv på Øverland

På årsmøtet i februar/mars blir det vedtatt hva som skal produseres, hvor mange andelshavere som kan bli med i den kommende sesongen og hva en andel i produksjonen vil koste. Andelshavere som var med i fjorårets sesong får fortrinnsrett til neste sesong.

Hva koster det?

Foran sesong 2019 innførte Øverland andelslandbruk en tredelt prismodell som flere europiske andelslandbruk bruker.
Årsaken er at vi er en stor gruppe mennesker med ulik bakgrunn og hva vi opplever at vi har «råd» til er veldig forskjellig. Alle midlene i Øverland andelslandbruk forblir i laget og det er fullt innsyn i alle ledd. Mye av arbeidet som gjøres hos oss er frivillig, langt utover de seks timene hver andelshaver er pliktig til å gjøre. Vi ønsker ikke å gjøre forskjell på noen, men la alle betale etter sin egen selvopplevde mulighet. Kort sagt betyr dette at om alle går for «billigste vei» får Øverland andelslandbruk et underskudd i motsetning til «høyeste vei» som gir Øverland andelslandbruk et overskudd.
I 2020 skal medlemskontingenten betales etter evne etter følgende modell:

kr 3500,- pluss 6 dugnadstimer.
kr 3750,- pluss 6 dugnadstimer.
kr 4000,- pluss 6 dugnadstimer.

Prisene for 2021 er ennå ikke klare, vil bli bestemt på årsmøtet medio mars 2021.

I tillegg så må alle nye andelshavere betale en innmeldingsavgift på kr 400,- som er engangs beløp så lenge man er kontinuerlig medlem.
Hos Øverland andelslandbruk følger barn og ungdom (til og med 17 år) foreldres andel og er fritatt for betaling. Antall voksenandeler er 343.

Her er linken til påmeldingssiden , Sesong 2021 blir åpnet for andelshavere som var med i fjor (2020) medio mars, etter årsmøtet. Deretter vil de som er på ventelisten bli kontaktet, etter påsken, medio april.

Sett deg på ventelisten under og bli kontaktet av oss medio april 2021.