Interessert i andel?

Påmelding til sesong 2021 på Øverland andelslandbruk SA er nå avsluttet.
Om du er interessert i kortreist og økologisk grønnsaker som du selv kan høste, er du hjertelig velkommen til oss på Øverland andelslandbruk SA. Sett deg gjerne på ventelisten nederst på siden om du vil bli spurt om du ønsker å bli kontaktet av oss for neste sesong (2022).

På Øverland andelslandbruk er det lagt opp til at andelshaverne er en aktiv del av dyrkningsprosessen og selve produksjonen. Ved å delta på Grønne fingre, i arbeidsgrupper eller ved å være aktiv på jordet i egen regi, er man med på å skape et fellesskap og gjøre sin del av ”jobben” slik at ikke alt hviler på bonden. Selvhøsting er en del av arbeidet, men det kreves også at du deltar utover dette. Du forplikter deg til 6 timer med innsats for fellesskapet i løpet av sesongen.

Hva er fordelen med å være andelshaver på Øverland?

 • Vidunderlig ferske råvarer pga selvhøsting
 • Maten er ureist
 • Du har full innsikt i hvordan maten dyrkes og hva den inneholder
 • Alt som produseres er fritt for sprøytemidler og tilsetningsstoffer
 • Gården er barnevennlig og det er flott for barn å vite hvor maten kommer fra
 • Fellesskap og samhold
 • Andelshaverne på Øverland deler kunnskap og informasjon om mat, helse, landbruk etc.
 • Det er mye å hente hos de andre andelshaverne og ved å slå av en prat, si hei eller spørre om det man lurer på, er man med på å skape et aktivt og givende miljø
 • En forståelse for sesongene
 • Muligheten til å dyrke ting man ikke ellers så lett får tak i, ettersom man som andelshaver er med på å påvirke hva som dyrkes på gården og kan prøve ut nye sorter
 • Gleden ved å jobbe i jorden og fordelen ved å bruke kroppen
 • Forskning viser at det å grave i jorden faktisk trigger lykkehormoner, så man blir lykkeligere av å være aktiv på Øverland

På årsmøtet i februar/mars blir det vedtatt hva som skal produseres, hvor mange andelshavere som kan bli med i den kommende sesongen og hva en andel i produksjonen vil koste. Andelshavere som var med i fjorårets sesong får fortrinnsrett til neste sesong.

Hva koster det?

Foran sesong 2021 innførte Øverland andelslandbruk en prismodell som baserer seg på mengde en kan høste, grønnsaksandel.
Årsaken er at vi er en stor gruppe mennesker med ulik bakgrunn og noen av oss spiser mye grønnsaker mens andre spiser mindre. Vi ønsker å sette fokus på dette og tilbyr en liten grønnsaksandel og en stor grønnsaksandel. Vi ser for oss at en liten grønnsaksandel passer for en person, mens den store grønnsaksandel passer for en person som ønsker litt mer. Velger du den store andelen, får du 1,5 ganger mer enn liten

I 2020 skal medlemskontingenten betales etter evne etter følgende modell:

Liten grønnsaksandel : kr 4000,- pluss 6 dugnadstimer.
Stor grønnsaksandel :   kr 6000,- pluss 6 dugnadstimer.

I tillegg så må alle nye andelshavere betale en innmeldingsavgift på kr 400,- som er engangs beløp så lenge man er kontinuerlig medlem.

Hos Øverland andelslandbruk følger barn og ungdom (til og med 17 år) foreldres andel og er fritatt for betaling. Antall voksenandeler er 343.

Påmelding for sesong 2021 er avsluttet.

NB: Vil du være med oss først i 2022 sesongen, sett deg på ventelisten under og vi tar kontakt med deg ved påsketider 2022.

Her er linken til påmeldingssiden . (Siden er stengt for i år).

Skjemaet under er for ventelisten.