Sunt bondevett på Øverland Andelslandbruk

  • Øverland skal være et sted for felleskap, glede og inspirasjon.
  • Dialog, deling og åpenhet er viktige verdier i andelslaget. Det er også viktig å være bevisst på takknemlighet, respekt, kreativitet, ansvarlighet og kjærlighet.
  • Det skal være lav terskel for å reagere på hvordan andelslaget drives. Ris og ros adresseres til kjernen i en ryddig form.
  • Uenigheter og innspill angående dyrking, gårdsdrift og/eller metode rettes til kjernen. Hovedgartner har siste ord.
  • Sett redskaper tilbake på plass etter bruk.
  • Vi hilser på hverandre og sier hei når vi møtes på gården.
  • Bruk sunt bondevett og overhold ordensreglene så blir det hyggelig på jordene.

 

Med varm hilsen fra kjernen/styret på Øverland andelslandbruk

Handlekurv