Om Øverland Andelslandbruk

Øverland Andelslandbruk SA ble etablert i 2006 som den første gården i Norge drevet som et andelslandbruk. Ved å kjøpe en andel i grønnsaksproduksjonen blir man andelshaver i Øverland Andelslandbruk SA.

Andelslaget leier jorda av Sigurd Braathen, som eier gården. Det dyrkes økologiske grønnsaker på vel 20 dekar og arealet er godkjent av Debio, kontrollorganet for økologisk produksjon.

Andelslandbruk baserer seg på tre grunnprinsipper om organiseringen:

  • Felles avling, felles risiko
  • Dialog mellom produsent og forbrukere
  • Åpen og gjennomsiktig økonomi

Siden vi bærer risikoen sammen, vet man aldri nøyaktig hvor mye man får. Noen vekster kan det være mye av mens andre kanskje gir litt mindre det ene året, så kan det være omvendt det neste året. Andelshavere betaler altså ikke for et bestemt antall kilo varer, men for å kunne drive åkeren på den måten man ønsker og være en del av fellesskapet. For å kunne bli enige om hva gartneren skal dyrke, hva det skal koste og andre vesentlige avgjørelser rundt produksjonen, legges både en dyrkingsplan og et budsjett fram på årsmøtet som må godkjenne disse. Man kan også ytre ønsker i den årlige evalueringen etter sesongen, på høstmøtet eller per e-post. Den fortløpende dialogen mellom alle parter er avgjørende for suksessen av denne unike måten for lokal omsetning av matvarer.

Øverland Andelslandbruk har et styre (kjernegruppe) bestående av en styreleder og fire medlemmer inkl. et varamedlem. Kjernen ble valgt på årsmøtet for Øverland Andelslandbruk i februar 2024.

Marianne Røed Steinskogen er daglig leder og hovedgartneren heter Tikki S. Matheson. Gartner teamet består av 3-4 gartnere og 2-4 frivillige WWOOF’ere (i sommermånedene, les om dem HER). Andelshavere bidrar selv på hver sin måte i form av hjelp på dugnad som vi kaller Grønne Fingre-dager og/eller i en av arbeidsgruppene. Alle blir oppfordret til å bidra til fellesskapet på et eller annet vis, med det man kan og trives med. Barna er selvfølgelig spesielt hyggelig å inkludere i dyrkingsfelleskapet slik at de kan lære hvordan man dyrker ekte, ren mat! 

Handlekurv