Vår visjon

Øverland Andelslandbruk opererer ut i fra et visjonsdokument for 2016 -2026. Hele dokumentet kan lastes ned her.

 

Øverland Andelslandbruk er organisert som et samvirke, hvor en kjernegruppe valgt av andelshaverne tar beslutninger på vegne av andelslaget. Årsmøtet er andelslagets høyeste myndighet. Daglig drift sikres av  gartnere og en daglig leder. 

 

Andelslagets økonomiske målsetning er en stabil og transparent økonomi, med en rettferdig lønn til alle som jobber for andelslaget. Andelslagets kjernevirksomhet skal i sin helhet finansieres gjennom den årlige andelsprisen uten ekstern støtte.

 

Øverland Andelslandbruk har et langsiktige mål om å dekke matvarebehovet til andelshaverne i størst mulig grad samtidig som produksjonen og driften skjer på den mest bærekraftige og økologiske måten etter biodynamiske og regenerative prinsipper. Driften er Debio/Demeter sertifisert.

 

Kjernen i andelslandbruk er en forpliktende avtale mellom produsent og forbruker. Driftsplan og økonomiske forhold blir lagt frem og diskutert på møter der begge parter deltar. Betaling skjer på forskudd, og forbrukerne er således med på å dele risikoen for årsvariasjoner i produksjonen. Fordelen for forbrukerne er tilgang på lokalprodusert mat med tilleggskvaliteter, der de selv har en viss påvirkning på driftsmåten. Fordelen for produsenten er jevnere inntekt gjennom året og garantert forbruk av produksjonen til avtalt pris.

 

I tillegg til å være en omsetningsform, er andelslandbruk like mye en kommunikasjonsform, en arena, hvor konsument møter produsent til utveksling av kunnskaper og synspunkter. De to gruppene møtes i en felles interesse av å opprettholde lokalt og bærekraftig landbruk til en pris som både konsumenter og produsenter kan akseptere. Det skaper et sterkere og mer personlig ansvar for matproduksjonen hos begge parter. Samtidig motvirker det et stadig mer ensomt yrke der bonden ikke vet hvem de dyrker for og forbrukeren hverken vet hvor maten kommer fra eller hvordan den ble dyrket.

 

Det finnes flere måter å organisere et andelslandbruk på, men alle former har noen felles prinsipper som skiller seg de fra andre former for torgsalg, abonnement, selvplukk osv. De tre hovedprinsippene er:

 

  •  Dialog mellom produsent og konsument er avgjørende for et vellykket andelslandbruk. Konsumentenes behov må kartlegges, og produsentens muligheter og begrensinger må presenteres og ut i fra dette kan det lages en skreddersydd produksjonsplan.
  • I et andelslandbruk skal økonomien være åpen og tilgjengelig for alle andelshavere. Det er nødvendig for at konsumentene skal forstå prisen på et produkt og kunne vite at andelsprisen tilsvarer produksjonens kostnader.
  •  Andelshaverne tar en felles risiko for at produksjonen blir vellykket. Noen år er mer vellykkede enn andre, og denne risikoen tar bondens ofte helt alene. I et andelslandbruk vil andelshaverne kunne få mindre i et dårlig år, men de vil også nyte overfloden i et godt år. Risiko minskes ved variert produksjon, og oppleves fornuftig ved hjelp av dialog og åpenhet.
Handlekurv