Sunt bondevett på Øverland Andelslandbruk

 

• Øverland skal være et sted for felleskap, glede og inspirasjon.

• Dialog, deling og åpenhet er viktige verdier i andelslaget. Det er også viktig å være bevisst på takknemlighet, respekt, kreativitet, ansvarlighet og kjærlighet.

• Det skal være lav terskel for å reagere på hvordan andelslaget drives. Ris og ros adresseres til kjernen i en ryddig form.

• Uenigheter og innspill angående dyrking, gårdsdrift og/eller metode rettes til kjernen. Hovedgartner har siste ord.

• Sett redskaper tilbake på plass etter bruk.

• Vi hilser på hverandre og sier hei når vi møtes på gården.

• ruk sunt bondevett og overhold ordensreglene så blir det hyggelig på jordene.

 

Med varm hilsen fra kjernen på Øverland andelslandbruk

Handlekurv