Vilkår & regler

ANDELSHAVERKONTRAKT 2022

  • Alle med egen grønnsaksandel forplikter seg til 6 timers dugnad i løpet av sesongen.
  • Gjennomføringen av timene skal være 3 timer mellom 17. mai og 30. juni og 3 timer om høsten.
  • Timene kan gjennomføres på Grønne fingre dager, i arbeidsgrupper eller ved selvluking.
  • Jeg er klar over at høsting kun er i henhold til gartners ukentlige høstemeldinger og veiledninger.

Når alle punktene over er akseptert og dokumentene under er lest er vilkårene oppfylt i kontrakten.

Handlekurv