På Øverland andelslandbruk er det lagt opp til at andelshaverne er en aktiv del av dyrkningsprosessen og selve produksjonen. Ved å delta på Grønne fingre, i arbeidsgrupper eller ved å være aktiv på jordet i egen regi, er man med på å skape et fellesskap og gjøre sin del av ”jobben” slik at ikke alt hviler på bonden. Selvhøsting er en del av arbeidet, men det kreves også at du deltar utover dette. Du forplikter deg til 6 timer med innsats for fellesskapet i løpet av sesongen.

 

Hva er fordelen med å være andelshaver på Øverland?

 • Vidunderlig ferske råvarer som du høster selv.
 • Maten er ureist.
 • Du har full innsikt i hvordan maten dyrkes og hva den inneholder.
 • Alt som produseres er fritt for sprøytemidler og tilsetningsstoffer.
 • Gården er barnevennlig og det er flott for barn å vite hvor maten kommer fra.
 • Fellesskap og samhold og en forståelse for sesongene.
 • Andelshaverne på Øverland deler kunnskap og informasjon om mat, helse, landbruk og mye mer.
 • På Øverland vil du oppdage gleden ved å dyrke sammen med andre i et aktivt og givende miljø. Det er mye kunnskap blant andelshaverne våre, så ikke vær redd for å spørre om det er noe du lurer på.
 • Muligheten til å dyrke ting man ikke ellers så lett får tak i, ettersom man som andelshaver er med på å påvirke hva som dyrkes på gården og kan prøve ut nye sorter.
 • Andelshaverne får kjenne på gleden ved å dyrke jorden og fordelen ved å bruke kroppen.
 • Forskning viser at det å grave i jorden faktisk trigger lykkehormoner, så man blir lykkeligere av å være aktiv på Øverland.

På årsmøtet i mars blir det vedtatt hva som skal produseres, hvor mange andelshavere som kan bli med i den kommende sesongen og hva en andel i produksjonen vil koste. 

 

Hva koster det?

Øverland andelslandbruk har en prismodell som baserer seg på mengde en kan høste, grønnsaksandel.
Årsaken er at vi er en stor gruppe mennesker med ulik bakgrunn og noen av oss spiser mye grønnsaker mens andre spiser mindre. Vi ønsker å sette fokus på dette og tilbyr en liten grønnsaksandel og en stor grønnsaksandel.

Familie med to voksne og flere barn under 18 år kan for eksempel velge 1 liten og 1 stor grønnsaksandel. En voksen med barn under 18 år kan for eksempel velge stor grønnsaksandel. En voksen uten barn kan for eksempel velge liten grønnsaksandel.

I 2023 skal medlemskontingenten betales etter følgende modell:

 • Liten grønnsaksandel: kr 4 900,- med 8t dugnad / 6 900,- uten dugnadsplikt
 • Stor grønnsaksandel: kr 6 900,- med 8t dugnad / 8 900,- uten dugnadsplikt

Innmeldingsavgiften er obligatorisk når du melder deg inn og gjelder for nye, voksne andelshavere, eller for en familie. Dette er en engangsavgift. Den tilbakebetales ikke når du slutter, men blir brukt til videreutvikling av Øverland Andelslandbruk.

Viser alle 8 resultater

Handlekurv